Αντιπροσωπευτικά συγράμματα

  • Εξαγωγική Μεταλλουργία. Πυρομεταλλουργικές και Υδρομεταλλουργικές
  • Διεργασίες, Καθ. Π. Νέου –Συγκούνα
  • Μεταλλουργία Σιδήρου Ι (Σίδηρος-Χυτοσίδηρος), Καθ. Ε. Ζευγώλης
  • Χημική κινητική. Εφαρμογή στη Μεταλλουργία, Καθ. Η. Χαλικιά
  • Τεχνολογία Προστασίας του Περιβάλλοντος στη Βιομηχανία, Καθ. Ε. Ζευγώλης
  • Η Ασφάλεια στη Βιομηχανία, Καθ. Ε. Ζευγώλης
  • Μαθήματα Μεταλλουργίας Σιδήρου, Καθ. Η. Βαζαρλής
  • Μεταλλουργική Θερμοδυναμική, Καθ. Α. Κοντόπουλος
  • Εισαγωγή στα Πυρίμαχα Υλικά, Καθ. Α. Κοντόπουλος