Εξοπλισμός

Το Εργαστήριο Μεταλλουργίας έχει εγκαταστάσεις που καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του 3ου ορόφου και τις δύο πυλωτές του κτιρίου ΜΜΜ και εκτείνονται σε συνολικό χώρο 550 τ.μ. Οι εργαστηριακές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται τόσο για το εκπαιδευτικό έργο, όσο και για την έρευνα και την παροχή υπηρεσιών.

 

Στον βασικό εξοπλισμό του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται: