Ιστορία του εργαστηρίου

 

Το Εργαστήριο Μεταλλουργίας δημιουργήθηκε το έτος 1962 και ανήκει στον Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου. Κύριες δραστηριότητες του εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση, η έρευνα και η παροχή υπηρεσιών στις επιστημονικές περιοχές της Εξαγωγικής Μεταλλουργίας, της Διαχείρισης και Αποκατάστασης Περιβάλλοντος και της Μαθηματικής Προσομοίωσης Διεργασιών.

Το παραδοσιακό πεδίο ενασχόλησης του εργαστηρίου Μεταλλουργίας σχετίζεται με την κατεργασία μεταλλευμάτων και ορυκτών με σκοπό την παραγωγή μεταλλικών και μη υλικών. Στο πεδίο αυτό το εργαστήριο έχει αποκτήσει διεθνή φήμη κατά το παρελθόν, υπό τη διεύθυνση του καθ. Λ. Μούσουλου. Έχει συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση της Μεταλλουργίας στην Ελλάδα, με την πρωτοποριακή έρευνα για τη μέθοδο LM, αλλά και με την ανάπτυξη μεθόδων για την επίλυση επί μέρους προβλημάτων σχετιζόμενων με την κατεργασία ελληνικών πρώτων υλών. Το εργαστήριο έχει σήμερα εντατική ενασχόληση στις πυρομεταλλουργικές και υδρομεταλλουργικές διεργασίες, τόσο εκπαιδευτική όσο και ερευνητική.

Τα θέματα Διαχείρισης και Αποκατάστασης Περιβάλλοντος αποτελούν ένα σχετικά νέο πεδίο ενασχόλησης του εργαστηρίου, που υπαγορεύτηκε τόσο από την αυξανόμενη κοινωνική ευαισθησία όσο και από τις νέες νομοθετικές και τεχνολογικές εξελίξεις σε θέματα περιβάλλοντος σε εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο. Στο αντικείμενο της διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας καθώς και στον τομέα της περιβαλλοντικής αποκατάστασης ρυπασμένων περιοχών το Εργαστήριο έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα τα τελευταία 15 χρόνια τόσο σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο όσο και στον τομέα παροχής υπηρεσιών.

Ένα τρίτο πεδίο δραστηριότητας του Εργαστηρίου σχετίζεται με την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων διεργασιών, την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων προσομοίωσης για την επίλυση ισοζυγίων μάζας και ενέργειας και το βέλτιστο σχεδιασμό παραγωγικών μονάδων και, τέλος, την ανάπτυξη έμπειρων συστημάτων για τη διάγνωση δυσλειτουργιών και τη ρύθμιση και έλεγχο παραγωγικών διεργασιών.

 

Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image Demo image