Παροχή υπηρεσιών

Σημαντική δραστηριότητα του Εργαστηρίου την τελευταία δεκαετία αποτελεί η παροχή υπηρεσιών προς την ελληνική και ξένη βιομηχανία, προς δημόσιους οργανισμούς και άλλες επιχειρήσεις.
Η παροχή υπηρεσιών αφορά κυρίως:

  • την ανάλυση γεωλογικών, μεταλλουργικών και περιβαλλοντικών δειγμάτων
  • τον γεωχημικό και περιβαλλοντικό χαρακτηρισμό στερεών απορριμμάτων και εδαφών, και
  • γνωμοδοτήσεις και εκτέλεση δοκιμών για τη βιομηχανία.

 

Τιμοκατάλογος

Εξοπλισμός

Το Εργαστήριο Μεταλλουργίας έχει εγκαταστάσεις που καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του 3ου ορόφου και τις δύο πυλωτές του κτιρίου ΜΜΜ και εκτείνονται σε συνολικό χώρο 550 τ.μ. Οι εργαστηριακές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται τόσο για το εκπαιδευτικό έργο, όσο και για την έρευνα και την παροχή υπηρεσιών.

 

Στον βασικό εξοπλισμό του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται: