ΣυσκευήΕπικοινωνία
Φασματοφωτόμετρο μάζας με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα [ICP-MS] Μαρία Γρέγου
Φασματόμετρο φθορισμού ακτίνων Χ [XRF] Κατερίνα Βαξεβανίδου
Φασματοφωτόμετρα [AAS] για προσδιορισμό στοιχείων ακόμη και σε χαμηλές συγκεντρώσεις (ppb) Μαρία Γρέγου
Φασματοφωτόμετρο προσδιορισμού ιόντων με χρωματοφωτομετρικές μεθόδους Κατερίνα Βαξεβανίδου
Συσκευή θερμοβαρυμετρικής - διαφορικής θερμικής ανάλυσης και διαφορικής θερμιδομετρικής σάρωσης Αντώνης Πέππας
Συσκευή μέτρησης ειδικής επιφάνειας (ΒΕΤ) Ηλιάννα Ντούνη
Κοκκομετρικός αναλυτής laser Ηλιάννα Ντούνη
Συσκευή LECO για μετρήσεις C, S Ελένη Μήτση
Ειδικός θερμοζυγός για τον προσδιορισμό υγρασίας σε στερεά δείγματα Μιμάντα Χαροκόπου
Συσκευή Χώνευσης Microwave Ελένη Μήτση
Ιξωδόμετρο Ηλιάννα Ντούνη
Μετρητής Διαπερατότητας Ειρήνη Χριστοδούλου
Πυκνόμετρο για Sceletal Density Ιωάννης Πασπαλιάρης
Φασματοφωτόμετρο FT - IR Κατερίνα Βαξεβανίδου
Φασματόμετρο Ατομικής Εκπομπής με Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα Ε.Μυλωνά