Πασπαλιάρης Ιωάννης

Όνομα Ιωάννης
Επώνυμο Πασπαλιάρης
Κατηγορία Διευθυντής Εργαστηρίου - Μέλος Δ.Ε.Π.
Βαθμίδα Καθηγητής
Τίτλος Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλουργίας
Γραφείο 219
Τηλ. 2107722167 Φαξ. 2107723168
e-mail paspali@metal.ntua.gr
Γνωστικό αντικείμενο
Εξαγωγική Μεταλλουργία – Περιβάλλον 
Βιογραφικό 
Ο Καθηγητής Ι. Πασπαλιάρης είναι Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός. Αποφοίτησε το 1979 από τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του ΕΜΠ στην οποία είναι Καθηγητής και σημερινός Πρόεδρος. Οι σημερινές του δραστηριότητες στο Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ αφορούν διδακτικό αλλά και ερευνητικό έργο. Έχει συγγράψει ή έχει συνεργαστεί στη συγγραφή σε περισσότερα από 91 δημοσιευμένα άρθρα σε διεθνή και εθνικά περιοδικά και είναι τακτικός κριτής σε πολλά διεθνή περιοδικά στο τομέα της μεταλλευτικής και μεταλλουργίας. Τα τελευταία πέντε χρόνια έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος ή συνεργάτης σε περισσότερα από 50 ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Ελληνικό Κράτος. Οι ερευνητικές του δραστηριότητες περιλαμβάνουν ανάπτυξη διαδικασιών ενεργειακής απόδοσης, τεχνολογίες επεξεργασίας μεταλλευμάτων και βιομηχανικών ορυκτών, σχεδιασμό συστημάτων ηλεκτρόλυσης, σχεδιασμό, προσομοίωση και τεχνοοικονομική εκτίμηση νέας παραγωγικής διαδικασίας, σύνθεση βελτιωμένων υλικών από μεταλλεύματα και βιομηχανικά ορυκτά, μαθηματική μοντελοποίηση και προσομοίωση χημικών και μεταλλουργικών διεργασιών, ανάλυση διεργασιών και σχεδιασμό αντιδραστήρων, βελτιστοποίηση επεξεργασίας αποβλήτων.

Εκπαίδευση

19811986Διδακτορική διατριβή στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
19731978Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 

Επαγγελματική Δραστηριότητα

2002 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών
19982002ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών
19911998ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών
19871991ΛΕΚΤΟΡΑΣ στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών
19811987ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών

 

Ερευνητική Δραστηριότητα

Οι ερευνητικές του δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

  • ανάπτυξη ενεργειακά αποδοτικών διεργασιών
  • ανάπτυξη τεχνολογιών επεξεργασίας μεταλλευμάτων και βιομηχανικών ορυκτών
  • σχεδιασμό, προσομοίωση και τεχνο-οικονομική αξιολόγηση νέων παραγωγικών διαδικασιών
  • σχεδιασμό διεργασιών προστασίας του περιβάλλοντος
  • σύνθεση προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από μεταλλεύματα και βιομηχανικά ορυκτά για την κατασκευαστική βιομηχανία
  • μαθηματική μοντελοποίηση και προσομοίωση παραγωγικών διαδικασιών

Τα τελευταία 10 χρόνια, οι κυριότερες δραστηριότητες του περιλαμβάνουν τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας. Έχει υπάρξει επιστημονικός υπεύθυνος σε περισσότερα από 50 ερευνητικά προγράμματα. Είναι ενεργό μέλος της European Construction Technology Platform (ECTP), με ιδιαίτερη δραστηριότητα στη θεματική περιοχή των FA Materials, μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Energy efficient Building Association (EeBΑ). Τα τελευταία 5 χρόνια οι ερευνητικές του δραστηριότητες έχουν επικεντρωθεί στην ανάπτυξη καινοτομικών διαδικασιών που αφορούν ενεργειακά αποδοτικά κτίρια και νέα μονωτικά υλικά για κατασκευαστικές εφαρμογές.

 

Επιστημονικές Διακρίσεις

2001Γ΄ Βραβείο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για το έτος 2001 στην υπ΄αρίθμ. 1002926 εφεύρεση με τίτλο “Μέθοδος παραγωγής μονοϋδρίτη αλουμίνας (βαιμίτη) με καταβύθιση από υπέρκορα αργιλικά διαλύματα σε θερμοκρασίες κάτω των 100οC”. Την ομάδα των συνεφευρετών πλαισιώνουν από το Εργαστήριο Μεταλλουργίας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Μηχανικών ΕΜΠ ο Αναπλ. Καθηγητής Ι. Πασπαλιάρης, ο Λέκτορας Δημήτριος Πάνιας, ο Ερευνητής Χριστόφορος Σκουφάδης και ο αείμνηστος καθηγητής Αντώνιος Κοντόπουλος.
1995Απονομή του μεταλλίου John Phillips του διεθνούς οργανισμού MIRO (Mineral Industry Research Organization) για το 1995 στην ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ που απετελείτο από τον καθηγητή κ. Α. Κοντόπουλο, τον επικ. καθηγητή κ. Ι. Πασπαλιάρη, την Δρ. Μ. Ταξιάρχου, τον Δρ. Δ. Πάνια και την κα. Η. Ντούνη για την ερευνητική τους εργασία που συνδύαζε την καινοτομία με την βιομηχανική εφαρμογή. Η ερευνητική εργασία αναφέρεται στην ανάπτυξη μεθόδου απομάκρυνσης του σιδήρου από χαλαζιακή άμμο με εκχύλιση με οξαλικό οξύ με την τεχνική της εκχύλισης σε σωρούς σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

 

Διπλ. Ευρεσιτεχνίας

1998“Process for production of monohydrate alumina from supersaturated aluminate solutions”, Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, Αρ. Αίτησης PCT/GR 98/0019 (1998), δημοσίευση WO9858876(1998).
1997“Μέθοδος παραγωγής μονοϋδρίτη αλουμίνας (βαιμίτη) με καταβύθιση από υπέρκορα αργιλικά διαλύματα σε θερμοκρασίες κάτω των 100οC”, Ελληνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με αριθμό 1002926 (1997).
1995“Μέθοδος αποσιδήρωσης βιομηχανικών ορυκτών με εκχύλιση με οξαλικό οξύ και προσθήκη ιόντων δισθενούς σιδήρου”, Ελληνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με αριθμό 1002723 (1995).
1985“Εκχύλιση του βωξίτη με οξείδιο ή και άλατα του Βαρίου”, Ελληνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με αριθμό 851759 (1985).

 

Δημοσιεύσεις

1 I. Paspaliaris, M. Taxiarchou, A. Peppas, P.G. Benardos, S. Carosio, G. Urbano, A. Monero, R. De Laurentiis. “Implementation of a hybrid energy system combining RES and H2 in an office building in Lavrion Greece”, International Conference on Hydrogen Production (ICH2P-2011), 19 - 22 June 2011, Thessaloniki, Greece.
2 M Samouhos, R. Hutcheon, I. Paspaliaris. “Microwave reduction of copper (II) oxide and malachite concentrate”, Minerals Engineering, 2011, article in press.
3 K. Vaxevanidou, N. Papassiopi, I. Paspaliaris. “Removal of heavy metals and arsenic from contaminated soils using bioremediation and chelant extraction techniques”, Chemosphere, 70 (8), 2008, pp. 1329-1337.
4 I. Douni, C. Kapralou, M. Taxiarchou, I. Paspaliaris. “The effect of inorganic additives on the formation of crystalline calcium silicate hydrates”. International Congress on Materials Science and Engineering (MSE 2008). Nurnberg 2008, Germany.
5 K. Komnitsas, G. Bartzas, K. Fytas, I. Paspaliaris. “Long-term efficiency and kinetic evaluation of ZVI barriers during clean-up of copper containing solutions”, Minerals Engineering, 20 (13), 2007, p.p. 1200-1209
6 K. Komnitsas, G. Bartzas, K. Fytas, I. Paspaliaris. “Inorganic contaminant fate assessment in zero-valent iron treatment walls”, Environmental Forensics, 7(3), 2006, pp.207-217
7 E. Balomenos, D. Panias, I. Paspaliaris. “A semi-empirical hydration model (SEHM) for describing aqueous electrolyte solutions. II. Mixing rules for multiple electrolyte systems at 25 °C”. Fluid Phase Equilibria, 247 (1-2), 2006, pp. 1-7
8 K. Komnitsas, G. Bartzas, I. Paspaliaris. “Modeling of reaction front progress in fly ash permeable reactive barriers”, Environmental Forensics, 7 (3), 2006, pp. 219-231
9 E. Balomenos, D. Panias, I. Paspaliaris. “Theoretical method for interconverting concentrations scales for single and mixed aqueous solutions using ionic radii”. Journal of Chemical and Engineering Data, 51 (4), 2006, pp. 1261-1267
10 E. Balomenos, D. Panias, I. Paspaliaris. “A semi-empirical hydration model (SEHM) for describing aqueous electrolyte solutions. I. Single strong electrolytes at 25 °C”. Fluid Phase Equilibria, 243 (1-2), 2006, pp. 29-37
11 G. Bartzas, K. Komnitsas, I. Paspaliaris. “Laboratory evaluation of Fe0 barriers to treat acidic leachates”. Minerals Engineering, 19 (5), 2006, pp. 505-514
12 E. Balomenos, D. Panias, I. Paspaliaris. “Modeling chemical equilibrium of electrolyte solutions”. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 27 (1), 2006, pp. 1-60
13 I. Douni, M. Taxiarchou, I. Paspaliaris, Y. Kirillidi, E. Frogoudakis. “LCA as a tool for decision making in the metal industry: the case of nickel”. Proceedings of the International Conference on Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, (AMIREG 2004). Chania 2006, Greece, pp. 285-292
14 Δ. Πάνιας, Μ. Ταξιάρχου, Η. Ντούνη, Ι. Πασπαλιάρης, “Αποσιδήρωση βιομηχανικών ορυκτών με χημική κατεργασία με διάλυμα οξαλικού οξέος”, τιμητική έκδοση για τον καθ. Α. Φραγκίσκο, 2005, pp. 217-230
15 M. Zilberchmidt, M. Shpirt, K. Komnitsas, I. Paspaliaris. “Feasibility of thermal treatment of high sulfur coal wastes”, Minerals Engineering, 17 (2), 2004, pp. 175-182
16 K. Komnitsas, G. Bartzas, I. Paspaliaris. “Efficiency of limestone and red mud barriers: Laboratory column studies”, Minerals Engineering, 17 (2), 2004, pp. 183-197
17 Η. Ντούνη, Μ. Ταξιάρχου, Ι. Πασπαλιάρης. “Η ανάλυση του κύκλου ζωής στη μεταλλουργική βιομηχανία: Εφαρμογή στα μεταλλεύματα χαλκού”, Τιμητική έκδοση στη μνήμη του Αντώνη Κοντόπουλου, 2004, σελ. 345-362
18 D. Panias, I. Paspaliaris. “Boehmite process - A new approach in alumina production”. Erzmetall: Journal for Exploration, Mining and Metallurgy, 56 (2), 2003, pp. 75-81
19 C. Skoufadis, D. Panias, I. Paspaliaris. “Kinetics of boehmite precipitation from supersaturated sodium aluminate solutions”. Hydrometallurgy, 68 (1-3), 2003, pp..57-68
20 K. Komnitsas, G. Bartzas, I. Paspaliaris. “Treatment of inorganic contaminants using fly ash barriers: Laboratory column studies”, Proceedings of the 8th Conference on Environmental Science and Technology, Lemnos 2003, pp. 469-476
21 E. Mylona, N. Papassiopi, A. Xenidis, I. Paspaliaris, “Field performance of dry covers and limestone addition for acid generation control of Lavrion sulphidic tailings, Greece”, Proceedings of the 6th International Conference on Acid Rock Drainage, ICARD, Australia 2003, pp. 319-326
22 I. Douni, M. Taxiarchou, I. Paspaliaris, “Life cycle inventory methodology in the mineral processing industries”, Proceedings of the International Conference on Sustainable Development Indicators in the Mineral Industries, SCDIMI, Milos 2003, Greece, pp. 129-134
23 S.N. Groudev, I.I. Spasova, K. Komnitsas, I. Paspaliaris. “Treatment of acid mine drainage in a copper ORE deposit by means of a natural wetland”. Remediation of Contaminated Sediments 2003: Proceedings of the Second International Conference on Remediation of Contaminated Sediments, pp. 393-398
24 N. Papassiopi, K. Vaxevanidou, I. Paspaliaris. “Investigating the use of iron reducing bacteria for the removal of arsenic from contaminated soils”. Water, Air, and Soil Pollution: Focus 3 (3), 2003, pp. 81-90
25 A.Stouraiti, A. Xenidis, I. Paspaliaris. “Reduction of Pb, Zn and Cd-availability from tailings and contaminated soils by the application of lignite fly ash”. Water, Air, and Soil Pollution, 137 (1-4), 2002, pp. 247-265
26 A. Xenidis, E. Mylona, I. Paspaliaris. “Potential use of lignite fly ash for the control of acid generation from sulphidic wastes”. Waste Management, 22 (6), 2002, pp. 631-641
27 S. Tampouris, N. Papassiopi, I. Paspaliaris. “Removal of contaminant metals from fine grained soils, using agglomeration chloride solutions and pile leaching techniques”. Journal of Hazardous Materials, 84 (2-3) 2001, pp. 297-319
28 A.Moirou, A. Xenidis, I. Paspaliaris. “Stabilization Pb, Zn, and Cd-contaminated soil by means of natural zeolite”. Soil and Sediment contamination, 10(3), 2001, pp. 251-267
29 D. Panias, P. Asimidis, I. Paspaliaris. “Solubility of boehmite in concentrated sodium hydroxide solutions: Model development and assessment”. Hydrometallurgy, 59(1), 2001, pp. 15-29
30 D. Panias, I. Paspaliaris, A. Amanatidis, H.W. Schmidt, A. Hollnagel. “Boehmite process: An alternative technology in alumina production”, Light Metals, New Orleans, USA, 2001, pp. 97-103
31 K. Komnitsas, I. Paspaliaris, M. Zilberchmidt , S. Groudev, “Environmental Impacts at Coal Waste Disposal Sites-Efficiency of Desulphurization Technologies”, Global Nest: the International Journal, 3(2), July 2001, pp. 109-116
32 E. Chammas, D. Panias, M. Taxiarchou, G.N. Anastasakis, I. Paspaliaris “Removal of iron and other major impurities from silica sand for the production of high added value materials”, IX Balkan Mineral Processing Congress, Instabul 2001, pp. 289-295
33 S. Tampouris, N. Papassiopi, I. Paspaliaris, “Removal of contaminant metals from fine grained soils, using agglomeration, chloride solutions and pile leaching techniques”, Journal of Hazardous Materials, B84, 2001, pp. 297-319
34 I. Paspaliaris, D. Panias, C. Skoufadis, “Precipitation and calcination of monohydrate alumina from the Bayer process liquors”, Proceedings of the Fourth Annual Eurothen Workshop (Eurothen 2001), Stockholm, Sweden, July 2001, pp. 438-456
35 A.W.L. Dudeney, G. Torre, C. Abbruzzess, M. Petrakakis, I. Paspaliaris, K. de Hoop, P. Criscuoli, P. Persod, V. Kaloidas, F. Veglio, “Removal of Iron from Quartz: Development of a Continous Organic Acid Leach/Effluent Treatment System - Quartztreat”, Proceedings of the Fourth Annual Eurothen Workshop (Eurothen 2001), Stockholm, Sweden, July 2001, pp. 431-436
36 I. Paspaliaris, K. Komnitsas, S. Durucan, A. Korre, M. Zilberschmidt, V. Nosach, S. Groudev, “Environmental Management of Hazardous Mining Wastes and Effluents”, Proceedings of the Fourth Annual Eurothen Workshop (Eurothen 2001), Stockholm, Sweden, July 2001, pp. 166-176
37 S. Durucan, A. Korre, I. Paspaliaris, K. Adam, J. Kulczycka, H. Wirth, E. Frogoudakis”, Life Cycle assessment of Mining Projects for Waste Minimisation and Long Term Control of Rehabilitated Sites”, Proceedings of the Fourth Annual Eurothen Workshop (Eurothen 2001), Stockholm, Sweden, July 2001, pp. 140-148
38 I. Ignatiadis, F. Battaglia-Brunet, M. Bruschi, C. Michel, B. Ollivier, J.L. Garcia, F. Glombitza, D. Van der Diels, I. Paspaliaris, N. Papassiopi, K. Polychronopoulou, E. Efstathiou, “Development of Technologies Using the Activity of Sulfate and Metal Reducing Bacteria to Remove Heavy Metals and Metalloids from Ground Waters and Soils”, Proceedings of the Fourth Annual Eurothen Workshop (Eurothen 2001), Stockholm, Sweden, July 2001, pp. 95-128
39 D. Panias, A. Xenidis, E. Christodoulou, I. Paspaliaris, “Metallurgical Solid Wastes: Legislation, Characterization and Management”, Wastes From and For the Metallurgy 2001, Varna, Bulgaria, 26 – 28 June 2001, pp. 53-71
40 E. Christodoulou, D. Panias, I. Paspaliaris, “Calculated Solubility of Trivalent Iron and Aluminum in Oxalic Acid Solutions at 25oC”, Canadian Metallurgical Quarterly, Vol.40, No 4, 2001, pp. 421-432
41 E.Komnitsas, C. Stouraiti, I. Paspaliaris, “Sulfur removal from coal beneficiation wastes” Proceedings of the 7th Conference on Environmental Science and Technology, Hermoupolis , Syros , September 3-6, 2001.
42 D. Panias, C. Skoufadis, I. Paspaliaris, “Boehmite Process: An Innovative variation of the Bayer Process”, European Metallurgical Conference 2001, Friedrichschaffen, Germany, September 2001, Volume 2, pp. 371-384
43 D. Panias, I. Paspaliaris, A. Amanatidis, H.W. Schmidt, A. Hollnagel, “Boehmite Process: An Alternative technology in alumina production”, Light Metals 2001, New Orleans, USA, February 2001, pp. 97-103
44 N. Papassiopi, K. Vaxevanidou and I. Paspaliaris, “Investigating the use of iron reducing bacteria, as an option for the remediation of As contaminated soils”, Proceedings of the 1st European Bioremediation Conference, Chania, Crete, Greece, July 2-5, 2001, pp. 161-164
45 I. Paspaliaris, A. Xenidis, N. Papassiopi, R. Dessi, M. Cambridge, J. Gomes, R. de Sousa, A. Nefeloudis, K. Adam, “Innovative industrial technologies for the rehabilitation of land contaminated from polymetallic sulphide mining and processing operations”, EUROTHEN (EC 4th European Thematic Network), Stockholm, 4-6 July 2001
46 A. Xenidis, E. Mylona, I. Paspaliaris, K. Theodoridis, “Application of lignite fly ash for the remediation of pyrite concentrates”, Proceedings of the Intern. Conf. on Ecological Protection of the Planet Earth I, Xanthi, Greece (Tsihrintzis, V.A. and P. Tsalidis eds.), 5-8 June 2001, pp. 357-367
47 A. Xenidis, A. Moirou, P. Theodoratos, I. Paspaliaris, “Design, construction and monitoring of the field tests for the stabilization of contaminated land”, Proceedings of the Intern. Conf. on Ecological Protection of the Planet Earth I, Xanthi, Greece (Tsihrintzis, V.A. and P. Tsalidis eds.), 5-8 June 2001, pp. 369-377
48 Α. Ξενίδης, Α. Πέππας, Ι. Πασπαλιάρης, “Χρήση των σκωριών μεταλλουργίας μολύβδου σε δομικά έργα”, Ορυκτός Πλούτος 2001
49 A. Xenidis, A. Moirou, I. Paspaliaris, “A review on reactive materials and attenuation processes for permeable reactive barriers. Case studies for uranium remediation”, Ορυκτός Πλούτος 2001
50 C. Stouraiti, A. Xenidis, I. Paspaliaris, “Reduction of Pb, Zn and Cd from tailings and contaminated soils by the application of lignite fly ash”, Water, Air and Soil Pollution, 2001
51 A. Moirou, A. Xenidis, I. Paspaliaris, “Stabilisation of Pb, Zn and Cd contaminated soil by means of natural zeolite”, Journal of soil and sediment contamination, 10(3), 2001, pp. 251-267
52 Ι. Πασπαλιάρης, Ν. Παπασιώπη, “Επιχείρηση για την εξυγίανση των εδαφών”, Εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ, Νοέμβριος 2000
53 Α. Ξενίδης, Ν. Παπασιώπη, Ι. Πασπαλιάρης, “Σταθεροποίηση οξειδωμένων εδαφών με χρήση μίγματος φωσφορικών και τυρφώδη λιγνίτη – Πιλοτικές δοκιμές”, 3o Συνέδριο Ορυκτού Πλούτου, 22-24 Νοεμβρίου 2000, Αθήνα, Τ.1, pp. 329-338
54 Σ. Ταμπούρης, Ν. Παπασιώπη, Ι. Πασπαλιάρης, “Απομάκρυνση βαρέων μετάλλων από ρυπασμένα εδάφη του Λαυρίου με τη χρήση κιτρικού οξέος, EDTA και όξινου διαλύματος CaCl2”, 3o Συνέδριο Ορυκτού Πλούτου, 22-24 Νοεμβρίου 2000, Αθήνα, Τ.1, pp. 319-328
55 Ν. Παπασιώπη, Ε. Μυλωνά, Α. Ξενίδης, Ι. Πασπαλιάρης, “Πιλοτική εφαρμογή στεγανών καλυμμάτων και ασβεστολίθου για την πρόληψη της παραγωγής οξύτητας από θειούχα απορρίμματα Λαυρίου”, 3o Συνέδριο Ορυκτού Πλούτου, 22-24 Νοεμβρίου 2000, Αθήνα, Τ.1, pp. 309-318
56 S. Tampouris, N. Papassiopi and I. Paspaliaris, “Development of a cost effective leaching technique for the removal of heavy metals from non calcareous soils”, ConSoil 2000, 7th International FZK/TNO Conference on Contaminated Soil, Leipzig, September 2000, pp. 1210-1211
57 P. Theodoratos, N. Papassiopi, A. Xenidis and I. Paspaliaris, “Use of biological sludge for rehabilitation of heavy metal contaminated land”, Protection and Restoration of the Environment V, eds. Tsihritzis et al., Proceedings of an International Conference held in Thassos, Greece, July 2000, V1, pp. 591-59
58 I. Paspaliaris, K. Komnitsas, E. Lazar, S. Groudev, M. Cambridge, C. Hallet “Remediation Schemes at the Black Sea Coast”, Proceedings of the Third Annual Eurothen Workshop (Eurothen 2000), Lisbon, Portugal, 18-20 January 2000, pp. 146-159
59 A.W.L. Dudeney, F. Ullu, C. Abbruzzess, M. Petrakakis, I. Paspaliaris, K. de Hoop, P. Criscuoli, P. Persod, V. Kaloidas, F. Veglio, “Removal of Iron from Quartz: Development of a Continous Organic Acid Leach/Effluent Treatment System Quartztreat”, Proceedings of the Third Annual Eurothen Workshop (Eurothen 2000), Lisbon, Portugal, 18-20 January 2000, pp. 433-442
60 I. Paspaliaris, A. Xenidis, N. Papassiopi, R. Dessi, M. Cambridge, J. Gomes, R. de Sousa, A. Nefeloudis, K. Adam, “Innovative industrial technologies for the rehabilitation of land contaminated from polymetallic sulphide mining and processing operations”, Proceedings of the Third Annual Eurothen Workshop (Eurothen 2000), Lisbon, Portugal, 18-20 January 2000, pp. 163-188
61 Δ. Παπαναστασίου, Ι. Πασπαλιάρης, Π. Νικολάου, “Η διαλυτοποίηση του διασπορικού βωξίτη κατά τη διαδικασία Bayer”, 3ο Συνέδριο Ορυκτού Πλούτου, 22-24 Νοεμβρίου 2000, Αθήνα, Τόμος Β, pp. 155-163
62 I. Paspaliaris, D. Panias, A. Amanatidis, J. Mordini, D. Werner, G. Panou, D. Ballas, “Precipitation and calcination of monohydrate alumina from the Bayer process liquors”, Proceedings of the third annual workshop Eurothen 2000, Lisbon, Portugal, January 2000, pp. 539-556
63 Ι. Πασπαλιάρης, Α. Ξενίδης, “Αποκατάσταση μεταλλευτικών απορριμμάτων και εδαφών της περιοχής του Λαυρίου”, 3ο Συνέδριο Ορυκτού Πλούτου, 22-24 Νοεμβρίου 2000, Αθήνα, Τόμος Α, pp. 255-264
64 C. Stouraiti, A. Xenidis, I. Paspaliaris, “Use of inorganic and organic additives for stabilisation of tailings and contaminated soils”, Τιμητική έκδοση προς τιμήν του καθ. Ι. Παπαγεωργάκη, 2000
65 A. Moirou, A. Vaxevanidou, G.E. Christidis, I. Paspaliaris, “Ion Exchange of Zeolite Na-Pc with Pb+2 , Zn+2 ,and Ni+2 Ions”, Clays and Clay Minerals , Vol. 48 , N0. 5, 2000, pp. 563-571
66 P. Theodoratos, A. Moirou, A. Xenidis, I. Paspaliaris, “The use of municipal sewage sludge for the stabilisation of soil contaminated by mining activities”, Journal of Hazardous materials, 77(1-3), 2000, pp. 177-191
67 E. Mylona, A. Xenidis, I. Paspaliaris, “Inhibition of acid generation from sulphidic wastes by addition of small amounts of limestone”, Minerals Engineering, 13(10/11), 2000, pp. 1161-1175
68 Δ. Πάνιας, Μ. Κοκκολάκης, Ι. Γιαννοπούλου, Ι. Πασπαλιάρης, “Διαγράμματα κατανομής ιόντων δισθενούς χαλκού σε υδατικά αμμωνιακά διαλύματα”, Ορυκτός Πλούτος, No 116, 2000, pp. 47-56
69 G. Christidis, I. Paspaliaris, A. Kontopoulos: “Zeolitisation of perlite fines: Mineralogical characteristics of the end products” and “Mobilization of chemical elements”, Applied Clay Science, 15, 1999, pp. 305-324
70 I. Paspaliaris, K. Komnitsas, E. Lazar, S. Groudev, M. Cambridge, C. Hallet “Remediation Schemes at the Black Sea Coast”, Proceedings of the Second Annual Eurothen Workshop (Eurothen 2000), Cagliari, Italy, 18-20 January 1999, pp. 178-189
71 C. Abbruzzeze, C. F. Bonney, P. Criscuoli, P. Cucca, A.W.L. Dudeney, K. de Hoop, V. Kaloidas, I. Paspaliaris, M. Petrakakis, F. Ullu, F. Veglio, “Removal of Iron from Quartz: Development of a Continous Organic Acid Leach/Effluent Treatment System Quartztreat”, Proceedings of the Second Annual Eurothen Workshop (Eurothen 2000), Cagliari, Italy, 18-20 January 1999, pp. 445-462
72 I. Paspaliaris, A. Xenidis, N. Papassiopi, F. Ullu, M. Cambridge, J. Gomes, R. de Sousa, A. Nefeloudis, K. Adam, “Innovative industrial technologies for the rehabilitation of land contaminated from polymetallic sulphide mining and processing operations” Proceedings of the Second Annual Eurothen Workshop (Eurothen 2000), Cagliari, Italy, 18-20 January 1999, pp. 193-215
73 A. Xenidis, C. Stouraiti, I. Paspaliaris, “Stabilisation of oxidic tailings and soils by addition of calcium oxyphosphates: the case of Montevecchio site (Sardinia, Italy), Journal of Soil Contamination, 8(6), 1999, pp. 681-697
74 A. Xenidis, C. Stouraiti, I. Paspaliaris, “Stabilisation of highly polluted soils and tailings using phosphates”, in Global Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean Technology, REWAS ’99, I. Gaballah, J. Hager, R. Solozabal, eds., San Sebastian, Spain, 1999, pp. 2153-2162
75 K. Komnitsas, I. Paspaliaris, I. Lazar, I.G. Petrisor, “Remediation of Phosphogypsum Stacks. Field Pilot Scale Application”, International Biohydrometallurgy Symposium 1999, Eurofum-Infantes San Lorenzo de El Escorial, Madrid Spain, June 20-23, 1999
76 I. Paspaliaris, “Remediation of Land Contaminated by Mining and Metallurgical Activities”, Proceedings of the “Rewas’99: Global Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean Technology” held in San Sebastian, Spain, September 5-9, 1999, pp. 2487-2500
77 D. Panias, I. Paspaliaris, “Thermodynamic Determination of the Stability Area of Boehmite (γ-AlOOH) in Al2O3 - Na2O - H2O and Al2O3 - H2O systems”, Erzmetall, Vol. 52, No11, 1999, pp. 585-595
78 M. Stefanakis, I. Paspaliaris, M. Taxiarchou, I. Vathis, D. Koch, L. Bruhl, P. Klagge, P. Starita, “An Innovative Process for the Production of High Surface Area Materials from Natural Acid Clays and Bentonites by Organic Acid Treatment”, Proceedings of the Second Annual Eurothen Workshop (Eurothen 2000), Cagliari, Italy, 18-20 January 1999, pp. 501-510
79 I. Paspaliaris, D. Panias, A. Amanatidis, “Precipitation and calcination of monohydrate alumina from the Bayer process liquors”, Proceedings of the second annual workshop Eurothen ’99, Gagliari, Sardinia, Italy, 18-20 January 1999, pp. 532-547
80 D. Panias, I. Paspaliaris, “Precipitation of Boehmite from the Bayer Liquors: An Innovative and Promising Route for Alumina Production”, TRAVAUX, Vol. 26, No. 30, 1999, pp. 147-156
81 I. Paspaliaris, N. Papassiopi, A. Xenidis and K. Komnitsas, “Remediation of land contaminated by mining and metallurgical activities in Lavrion area”, Μεταλλειολογικά Μεταλλουργικά Χρονικά, 1999, Τ. 1-2, pp. 31-53
82 D. Panias, I. Paspaliaris, “Precipitation of Boehmite - An Innovative Route in the Alumina Production”, Fortschritte in der Hydrometallurgie Metallurgischen Seminar des Fachausschusses fur Metallurgische Aus- und Weiterbildung der GDMB, Heft 82 der Schriftenreihe der GDMB Gesellshaft fur Bergbau, Metallurgie, Rohstoff- und Umwelttechnik, Goslar, Germany, 18-20 November 1998, pp. 111 – 127
83 M. Taxiarchou, D. Panias, I. Douni, I. Paspaliaris, A. Kontopoulos, “Dissolution of magnetite in acidic oxalate solutions”, Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy, Section C, Vol. 107, 1998, pp. C37-C41
84 I. Paspaliaris, O. Dimitropoulou, E. Papadopoulos, “Computer –aided analysis. The Bayer process”, Proceedings of the 12th International Congress of ICSOBA, Delphi, Greece, 16-19 September 1998, pp 113-130
85 C.T. Kiranoudis, Z.B. Maroulis, N. Papassiopi and I. Paspaliaris, "Modelling and optimization of Carbon-In-Pulp gold recovery processes", IMA Journal of Mathematics Applied in Business and Industry, 9, 1998, pp. 35-54
86 C.T. Kiranoudis, N.G. Voros, Z.B. Maroulis, D. Marinos-Kouris, N. Papassiopi, O. Dimitropoulou, I. Paspaliaris and A. Kontopoulos, "Object-oriented simulation of hydrometallurgical processes. Part III: Application to leaching of laterites and pyrites", Metallurgical and Materials Transactions, Vol. 28, n. 5, 1998, pp. 795-804
87 C.T. Kiranoudis, N.G. Voros, Z.B. Maroulis, D. Marinos-Kouris, N. Papassiopi, O. Dimitropoulou, I. Paspaliaris and A. Kontopoulos, "Object-oriented simulation of hydrometallurgical processes. Part II: Application to Bayer process”, Metallurgical and Materials Transactions, Vol. 28, n. 5, 1997, pp. 785-793
88 C.T. Kiranoudis, N.G. Voros, Z.B. Maroulis, D. Marinos-Kouris, N. Papassiopi, O. Dimitropoulou, I. Paspaliaris and A. Kontopoulos, “Object-oriented simulation of hydrometallurgical processes. Part I: Requirements and implementation”, Metallurgical and Materials Transactions, Vol.28, n. 5, 1997, pp. 777-784
89 M. Taxiarchou, D. Panias, I. Douni, I. Paspaliaris, A. Kontopoulos, “Removal of Iron from silica sand by leaching with oxalic acid”, Hydrometallurgy 46, 1997, pp. 215-227
90 M. Taxiarchou, I. Paspaliaris, D. Papanastassiou, “Possibilities for improved digestion of diasporic bauxites for alumina production”, Proceedings of the 8th International Congress of ICSOBA, Milan, Italy, 16-18 April 1997, pp. 235-245
91 O. Dimitropoulou, I. Paspaliaris, E. Zevgolis, A. Kontopoulos, “Mathematical modelling of a laterite pre-reduction rotary kiln”, 4th European Conference on Industrial Furnaces and Boilers, Espinhio-Porto, Portugal. 1-4 April, 1997
92 Ι. Πασπαλιάρης, “Σύγχρονη Τεχνολογία και Μεταλλουργία”, 50 χρόνια του Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών, Αθήνα 3-4 Μαρτίου 1997
93 M. Taxiarchou, D. Panias, I. Douni, I. Paspaliaris, A. Kontopoulos, “Dissolution of hematite in acidic oxalate solutions”, Hydrometallurgy, Vol. 44, 1997, pp. 287-29
94 G. Christidis, I. Paspaliaris, A. Kontopoulos, A. Mirou, E. Vaxevanidou, “Synthetic zeolites from perlite wastes: production and environmental applications”, Proceedings of the 4th International Symposium on Waste Management in the Minerals and Energy Production (SWEMP'96), R. Ciccu (editor), Cagliari, 7-11 October 1996, pp. 1135-1142
95 Ι. Πασπαλιάρης, Γ. Χρηστίδης, Α. Μοίρου, “Προστασία του περιβάλλοντος σε χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων”, Τεχνική Επιθεώρηση, Ιούνιος 1996, pp. 34-3
96 D. Panias, M. Taxiarchou, I. Douni, I. Paspaliaris, A. Kontopoulos, “Dissolution of hematite in acidic oxalate solutions: the effect of ferrous ions addition”, Hydrometallurgy, Vol. 43, 1996, pp. 219-230
97 Γ. Χρηστίδης, Ι. Πασπαλιάρης, Α. Κοντόπουλος, “Παρασκευή ζεολίθων από λεπτόκοκκα απόβλητα περλίτη”, Μεταλλειολογικά Μεταλλουργικά Χρονικά, Τεύχος 2/1996, pp. 63-73
98 D. Panias, M. Taxiarchou, I. Douni, I. Paspaliaris, A. Kontopoulos, “Thermodynamic analysis of the reactions of iron oxides dissolution in oxalic acid”, Canadian Metallurgical Quarterly, Vol. 35, No. 4, 1996, pp. 363-373
99 D. Panias, M. Taxiarchou, I. Paspaliaris, A. Kontopoulos, “Mechanisms of dissolution of iron oxides in aqueous oxalic acid solutions”, Hydrometallurgy, Vol. 42, 1996, pp. 257-265
100 A. Kontopoulos, I. Paspaliaris, N. Papassiopi, O. Dimitropoulou, D. Marinos-Kouris, Z. Maroulis, T. Kritikos, C. Kiranoudis, N. Voros, “PRISMA: A Hydrometallurgical Process Simulator. Application in Gold Extraction from Refractory Pyrite Concentrates by Aqueous Pressure Oxidation”, Hydrometallurgy '94, 11-15 July 1994, Cambridge, England
101 X Κυρανούδης, Ν. Βώρος, Θ. Κρητικός, Ζ. Μαρούλης, Δ. Μαρίνος-Κουρής, Ν. Παπασιώπη, Ο. Δημητροπούλου, Ι. Πασπαλιάρης, Α. Κοντόπουλος, “PRISMA: Ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα προσομοίωσης υδρομεταλλουργικών κατεργασιών”, Δημοσίευση στο Συνέδριο "Εφαρμογή Συστημάτων Αυτοματισμών και Πληροφορικής στη Βιομηχανία", Ε.Μ.Π., Αθήνα, 15-17 Ιουνίου 1994
102 I. Paspaliaris, “Unit Operations in Environmental Engineering. Modeling and Simulation of Sedimentation”. Lecture Notes for the course “Environmental management in the mining and metallurgical industry”, editor A. Kontopoulos, NTUA
103 I. Paspaliaris, A. Karalis, “The effect of various additives on diasporic bauxite leaching by the Bayer Process”, Light Metals 1993, pp. 35-39
104 D. Filippou, I. Paspaliaris, “From Bayer Process liquors to boehmite and, then, to alumina: An alternative route for alumina production?, Light Metals 1993, pp. 119-123
105 V. Vassiliadou, I. Paspaliaris, D. Stefanidis, G. Georgantonis, “Energy Savings in Aluminium Electrolysis by Continual Monitoring and Control of the AlF3 Content in the Cryolitic Melt”, Proceedings of International Conference on Energy Efficiency in Process Technology, Athens, Greece, 19-22 October 1992, pp 1181-1190
106 Θ. Καραλής, Ι. Πασπαλιάρης, “Επισκόπηση κινητικών μελετών της εκχύλισης βωξιτών βοημιτικού και διασπορικού τύπου”, Μεταλλειολογικά Μεταλλουργικά Χρονικά, Τεύχος 71, 1989, pp. 51-61.
107 Y. Paspaliaris, Y. Yiouli, G. Patermarakis, “Reaction kinetics for leaching of iron oxides in boehmitic bauxite by hydrochloric acid”, Institution of Mining and Metallurgy, Section C, Vol 98, 1989, pp. C21-C25
108 G. Patermarakis, Ι. Paspaliaris, “The leaching of iron oxides in boehmitic bauxite by hydrochloric acid”, Hydrometallurgy, Vol 23, 1989, pp. 77-90
109 Δ. Φιλίππου, Γ. Πασπαλιάρης, “Κατακρήμνιση βοημίτη (γ-AlOOH) από αλκαλικά διαλύματα αργιλίου (διαλύματα Bayer)”, Μεταλλειολογικά Μεταλλουργικά Χρονικά, Τεύχος 72-73, 1989, pp. 39-44
110 Γ. Πατερμαράκης, Ι. Πασπαλιάρης, “Μελέτη της κινητικής της αποσιδήρωσης βοημιτικού βωξίτη με υδροχλωρικό οξύ”, Ορυκτός Πλούτος, Τεύχος 52, 1988, pp. 35-42
111 Γ. Πασπαλιάρης, Θ. Καραλής, “Επίδραση της προσθήκης οξειδίου του ασβεστίου στην εκχύλιση διασπορικού βωξίτη με τη μέθοδο Bayer”, Μεταλλειολογικά Μεταλλουργικά Χρονικά, Τεύχος 65, 1987, pp. 15-24
112 Y. Paspaliaris, Y. Tsolakis, “Reaction kinetics for the leaching of iron oxides in Diasporic Bauxite from the Parnassus-Giona zone (Greece) by Hydrochloric Acid”, Hydrometallurgy, 19, 1987, pp 259-266
113 G. Righas, Y. Chryssoulakis, Y. Paspaliaris, J. Bouteillon, “Etude Electrochimique de la Crylite Acide sur Electrode de Platine et de Graphite par Voltamperometrie Triangulaire a 980 °C”, Metaux, Corrosion, Industrie, No. 745, 1987, pp 298-304
114 Γ. Πασπαλιάρης, Κ. Κωνσταντακόπουλος, “Μελέτη των διαγραμμάτων Θερμικής Βαρυτομετρικής Ανάλυσης (T.G.A.) με τη βοήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή”, Ορυκτός Πλούτος, Τεύχος 44, 1986, pp. 53-60
115 Γ. Πασπαλιάρης, “Συμβολή στη βελτιστοποίηση της εκχύλισης του διασπορικού βωξίτη”, Διδακτορική διατριβή, ΕΜΠ, Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, 1986
116 Γ. Πασπαλιάρης, Χ. Καβουρίνος, “Προσδιορισμός κινητικών παραμέτρων από καμπύλες T.G.A.”, Μεταλλειολογικά Μεταλλουργικά Χρονικά, Τεύχος 54, 1983, pp. 15-24