Αγατζίνη-Λεονάρδου Στυλιανή

Όνομα Στυλιανή
Επώνυμο Αγατζίνη-Λεονάρδου
Κατηγορία Διδακτικό & Επιστημονικό Προσωπικό
Βαθμίδα Καθηγητής
Τίτλος
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλουργίας
Γραφείο
Τηλ. Φαξ.
e-mail
Γνωστικό αντικείμενο
Υδρομεταλλουργία
Βιογραφικό