Πέππας Αντώνης

Όνομα Αντώνης
Επώνυμο Πέππας
Κατηγορία Ιδιωτικού Δικαίου - Αορίστου Χρόνου
Βαθμίδα -
Τίτλος Δρ.
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλουργίας
Γραφείο 217
Τηλ. +30 210 7722219 Φαξ.
e-mail peppas@metal.ntua.gr
Αντικείμενο εργασίας
Βιογραφικό 
Ο Αντώνης Πέππας είναι Δρ. Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργός. Το ερευνητικό του πεδίο περιλαμβάνει τεχνολογίες επεξεργασίας μεταλλευτικών και μεταλλουργικών απορριμμάτων, τη σύνθεση προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από βιομηχανικά ορυκτά και το σχεδιασμό-προσομοίωση νέων παραγωγικών διαδικασιών. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 15 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, ενώ έχει συγγράψει και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 11 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.