Ταξιάρχου Μαρία

Όνομα Μαρία
Επώνυμο Ταξιάρχου
Κατηγορία Ιδιωτικού Δικαίου - Αορίστου Χρόνου
Βαθμίδα -
Τίτλος
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλουργίας
Γραφείο 217
Τηλ. +30 210 7722 174 Φαξ. +30 210 7722 168
e-mail taxiarh@metal.ntua.gr
Αντικείμενο εργασίας
Βιογραφικό 
Η Μαρία Ταξιάρχου είναι Δρ. Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργός. Οι ερευνητικές της δραστηριότητες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη τεχνολογιών επεξεργασίας μεταλλευμάτων και βιομηχανικών ορυκτών και ενεργειακά αποδοτικών διεργασιών, τον σχεδιασμό και τεχνικο-οικονομική αξιολόγηση νέων παραγωγικών διαδικασιών, και τη σύνθεση προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από μεταλλεύματα και βιομηχανικά ορυκτά για την κατασκευαστική βιομηχανία. Τα τελευταία 10 χρόνια, έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 25 ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, ενώ έχει συγγράψει και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 24 άρθρων σε Διεθνή και Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Της έχει απονεμηθεί το μετάλλιο John Phillips του διεθνούς οργανισμού MIRO και είναι κάτοχος Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας.

Εκπαίδευση

19881991Διδακτορική διατριβή στον Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών
19821987Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 

Επαγγελματική Δραστηριότητα

1991 Ερευνήτρια στον Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών, ΕΜΠ
19881990Ερευνήτρια στη ΜΕΤΒΑ Α.Ε.

 

Ερευνητική Δραστηριότητα

Οι ερευνητικές της δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

  • ανάπτυξη τεχνολογιών επεξεργασίας μεταλλευμάτων και βιομηχανικών ορυκτών και ενεργειακά αποδοτικών διεργασιών
  • σχεδιασμό και τεχνικο-οικονομική αξιολόγηση νέων παραγωγικών διαδικασιών
  • σύνθεση προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από μεταλλεύματα και βιομηχανικά ορυκτά για την κατασκευαστική βιομηχανία
  • περιβαλλοντική αξιολόγηση και Ανάλυση Κύκλου Ζωής προϊόντων και παραγωγικών διεργασιών

Τα τελευταία 10 χρόνια, έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 25 ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, ενώ έχει συγγράψει και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 24 άρθρων σε Διεθνή και Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

 

Επιστημονικές Διακρίσεις

1995Απονομή του μεταλλίου John Phillips του διεθνούς οργανισμού MIRO (Mineral Industry Research Organization) για το 1995 στην ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ που απετελείτο από τον καθηγητή κ. Α. Κοντόπουλο, τον επικ. καθηγητή κ. Ι. Πασπαλιάρη, την Δρ. Μ. Ταξιάρχου, τον Δρ. Δ. Πάνια και την κα. Η. Ντούνη για την ερευνητική τους εργασία που συνδύαζε την καινοτομία με την βιομηχανική εφαρμογή. Η ερευνητική εργασία αναφέρεται στην ανάπτυξη μεθόδου απομάκρυνσης του σιδήρου από χαλαζιακή άμμο με εκχύλιση με οξαλικό οξύ με την τεχνική της εκχύλισης σε σωρούς σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.