Γάκη Άννα

Όνομα Άννα
Επώνυμο Γάκη
Κατηγορία Ερευνητές
Βαθμίδα -
Τίτλος
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλουργίας
Γραφείο
Τηλ. Φαξ.
e-mail
Αντικείμενο εργασίας
Βιογραφικό