Μπενάρδος Πανώριος

Όνομα Πανώριος
Επώνυμο Μπενάρδος
Κατηγορία Συνεργάτες
Βαθμίδα -
Τίτλος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλουργίας
Γραφείο 216
Τηλ. +30 210 772 3168 Φαξ. +30 210 772 2168
e-mail pbenardos@metal.ntua.gr
Αντικείμενο εργασίας
Βιογραφικό 
Ο Πανώριος Μπενάρδος είναι Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. και από το 2010 είναι επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Μεταλλουργίας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π., έχοντας ως κύριο πεδίο έρευνας το σχεδιασμό και την αξιοποίηση συστημάτων εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Η ερευνητική του δραστηριότητα περιλαμβάνει επίσης τη μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση με χρήση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης, το σχεδιασμό, μοντελοποίηση και προσομοίωση κατεργασιών και εργαλειομηχανών, και το CAD/CAM/CAE, έχοντας δημοσιεύσει 15 επιστημονικές εργασίες στα παραπάνω αντικείμενα. Έως σήμερα, έχει συμμετάσχει σε 2 ευρωπαϊκά και σε 5 εθνικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.