Νέου - Συγκούνα Παρασκευή

Όνομα Παρασκευή
Επώνυμο Νέου - Συγκούνα
Κατηγορία Παλαιότερα μέλη
Βαθμίδα Καθηγητής
Τίτλος
Τομέας
Εργαστήριο
Γραφείο
Τηλ. - Φαξ. -
e-mail -
Αντικείμενο εργασίας
Βιογραφικό