Καραλής Λάμπρος

Όνομα Λάμπρος
Επώνυμο Καραλής
Κατηγορία Συνεργάτες
Βαθμίδα -
Τίτλος Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλουργίας
Γραφείο 201
Τηλ. +30 210 772 4151 Φαξ. +30 210 772 2168
e-mail lkaralis@metal.ntua.gr
Αντικείμενο εργασίας

Διαχείριση συστημάτων πληροφορικής.

Βιογραφικό 
Ο Λάμπρος Καραλής είναι Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργός. Στις ερευνητικές του δραστηριότητες περιλαμβάνεται η ανάπτυξη λογισμικού προσομοίωσης για μεταλλευτικά και άλλα παραγωγικά συστήματα. Έχει ειδικευτεί στις γλώσσες προγραμματισμού και τις βάσεις δεδομένων. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην ανάπτυξη λογισμικού για τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαιοειδών. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 8 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.