Νέο ερευνητικό πρόγραμμα σχετικό με την αξιοποίηση νέων ΑΠΕ

 

Νέο ερευνητικό πρόγραμμα σχετικό με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

11/3/2011 4:05:09 μμ