Κώδ.: 1
Όργανο: Τρεις ηλεκτρικά θερμαινόμενες περιστροφικές κάμινοι
Επικοινωνία: Ιωάννης Πασπαλιάρης
Κατασκευαστής:
Ιστοσελίδα:
Έτος κτήσης:
Περιγραφή:
φφ φ