Κώδ.: 5
Όργανο: Σωληνωτές κάμινοι με αντιστάσεις αποτελούμενες από καρβίδιο του πυριτίου
Επικοινωνία: Ιωάννης Πασπαλιάρης
Κατασκευαστής:
Ιστοσελίδα:
Έτος κτήσης:
Περιγραφή: