Κώδ.: 8
Όργανο: Ειδική συσκευή για τον προσδιορισμό συγκεντρώσεων σε αέρια (αναλυτής αερίων)
Επικοινωνία: Ιωάννης Πασπαλιάρης
Κατασκευαστής:
Ιστοσελίδα:
Έτος κτήσης:
Περιγραφή: