Κώδ.: 34
Όργανο: Θερμαινόμενος αντιδραστήρας (χωρητικότητας 100 L) για λειτουργία σε ιδιαίτερα όξινο περιβάλλον, υποστηριζόμενος από δύο αντιδραστήρες προετοιμασίας αντιδραστηρίων και σύστημα διαχωρισμού στερεών-υγρών
Επικοινωνία: Ιωάννης Πασπαλιάρης
Κατασκευαστής:
Ιστοσελίδα:
Έτος κτήσης:
Περιγραφή: