Κώδ.: 10
Όργανο: Θερμαινόμενοι αναδευτήρες και υδατόλουτρα
Επικοινωνία: Ιωάννης Πασπαλιάρης
Κατασκευαστής:
Ιστοσελίδα:
Έτος κτήσης:
Περιγραφή: