Κώδ.: 11
Όργανο: Αντιδραστήρες υψηλής πίεσης (αυτόκλειστα) με δυνατότητα κατεργασίας σε βασικό και όξινο περιβάλλον
Επικοινωνία: Κατερίνα Βαξεβανίδου
Κατασκευαστής:
Ιστοσελίδα:
Έτος κτήσης:
Περιγραφή: