Κώδ.: 12
Όργανο: Γυάλινος βιοαντιδραστήρας με δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας, πίεσης και οξύτητας
Επικοινωνία: Κατερίνα Βαξεβανίδου
Κατασκευαστής:
Ιστοσελίδα:
Έτος κτήσης:
Περιγραφή: