Κώδ.: 13
Όργανο: Συσκευή επώασης (incubator)
Επικοινωνία: Κατερίνα Βαξεβανίδου
Κατασκευαστής:
Ιστοσελίδα:
Έτος κτήσης:
Περιγραφή: