Κώδ.: 14
Όργανο: Αντιδραστήρες στήλης με διάφορες χωρητικότητες (2-200 L)
Επικοινωνία: Ειρήνη Χριστοδούλου
Κατασκευαστής:
Ιστοσελίδα:
Έτος κτήσης:
Περιγραφή: