Κώδ.: 15
Όργανο: Αντιδραστήρες συνεχούς ροής με ανάδευση (4x10 L)
Επικοινωνία: Ειρήνη Χριστοδούλου
Κατασκευαστής:
Ιστοσελίδα:
Έτος κτήσης:
Περιγραφή: