Κώδ.: 16
Όργανο: Φασματοφωτόμετρο μάζας με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα [ICP-MS]
Επικοινωνία: Μαρία Γρέγου
Κατασκευαστής: Thermo Fisher Scientific Inc.
Ιστοσελίδα: http://www.thermoscientific.com/ecomm/servlet/prod
Έτος κτήσης: 2006
Περιγραφή:
Το φασματόμετρο μάζας ICP-MS είναι ένα ταχύτατο αναλυτικό όργανο, το οποίο έχει την δυνατότητα ανάλυσης 75 στοιχείων του περιοδικού συστήματος με πολύ χαμηλά όρια ανίχνευσης (1ppb) τόσο σε απλά υδατικά διαλύματα, όσο και σε σύνθετα δείγματα. Επιτρέπει δε τον άμεσο προσδιορισμό ιχνοστοιχείων σε ‘ένα διάλυμα χωρίς προηγούμενη προσυγκέντρωση του. Το όργανο έχει επιπλέον εφοδιαστεί με τετραπολικό φίλτρο μάζας ώστε να αυξηθούν κατά πολύ οι ταχύτητες σάρωσης.