Κώδ.: 17
Όργανο: Φασματόμετρο φθορισμού ακτίνων Χ [XRF]
Επικοινωνία: Κατερίνα Βαξεβανίδου
Κατασκευαστής:
Ιστοσελίδα:
Έτος κτήσης:
Περιγραφή: