Κώδ.: 18
Όργανο: Φασματοφωτόμετρα [AAS] για προσδιορισμό στοιχείων ακόμη και σε χαμηλές συγκεντρώσεις (ppb)
Επικοινωνία: Μαρία Γρέγου
Κατασκευαστής:
Ιστοσελίδα:
Έτος κτήσης:
Περιγραφή:
Το φασματοφωτόμετρο [AAS] είναι ένα όργανο το οποίο έχει τη δυνατότητα ποιοτικής και ποσοτικής ανίχνευσης μεμονωμένων στοιχείων.  Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την ατομοποίηση του δείγματος είναι η τεχνική ατομοποίησης με φλόγα και η ηλεκτροθερμική ατομοποίηση με φούρνο γραφίτη. Στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιείται φλόγα ακετυλενίου-αέρα ή και μίγμα πρωτοξειδίου του αζώτου-ακετυλενίου για μετρήσεις πυριτίου, αλουμινίου και τιτανίου όπου απαιτούνται ισχυρότερες συνθήκες. Στη δεύτερη περίπτωση, εκεί δηλαδή που δεν εφαρμόζεται η ατομοποίηση με φλόγα (Flameless) χρησιμοποιείται φούρνος γραφίτη, για την ανάλυση μικρών ποσοτήτων δειγμάτων (στερεών και υγρών) που περιέχονται ιχνοστοιχεία (ppb).