Κώδ.: 19
Όργανο: Φασματοφωτόμετρο προσδιορισμού ιόντων με χρωματοφωτομετρικές μεθόδους
Επικοινωνία: Κατερίνα Βαξεβανίδου
Κατασκευαστής:
Ιστοσελίδα:
Έτος κτήσης:
Περιγραφή: