Κώδ.: 20
Όργανο: Συσκευή θερμοβαρυμετρικής - διαφορικής θερμικής ανάλυσης και διαφορικής θερμιδομετρικής σάρωσης
Επικοινωνία: Αντώνης Πέππας
Κατασκευαστής:
Ιστοσελίδα:
Έτος κτήσης:
Περιγραφή: