Κώδ.: 21
Όργανο: Συσκευή μέτρησης ειδικής επιφάνειας (ΒΕΤ)
Επικοινωνία: Ηλιάννα Ντούνη
Κατασκευαστής:
Ιστοσελίδα:
Έτος κτήσης:
Περιγραφή: