Κώδ.: 22
Όργανο: Κοκκομετρικός αναλυτής laser
Επικοινωνία: Ηλιάννα Ντούνη
Κατασκευαστής:
Ιστοσελίδα:
Έτος κτήσης:
Περιγραφή: