Κώδ.: 23
Όργανο: Συσκευή LECO για μετρήσεις C, S
Επικοινωνία: Ελένη Μήτση
Κατασκευαστής:
Ιστοσελίδα:
Έτος κτήσης:
Περιγραφή: