Κώδ.: 24
Όργανο: Ειδικός θερμοζυγός για τον προσδιορισμό υγρασίας σε στερεά δείγματα
Επικοινωνία: Μιμάντα Χαροκόπου
Κατασκευαστής:
Ιστοσελίδα:
Έτος κτήσης:
Περιγραφή: