Κώδ.: 35
Όργανο: Συσκευή Χώνευσης Microwave
Επικοινωνία: Ελένη Μήτση
Κατασκευαστής:
Ιστοσελίδα:
Έτος κτήσης:
Περιγραφή: