Κώδ.: 36
Όργανο: Ιξωδόμετρο
Επικοινωνία: Ηλιάννα Ντούνη
Κατασκευαστής:
Ιστοσελίδα:
Έτος κτήσης:
Περιγραφή: