Κώδ.: 37
Όργανο: Μετρητής Διαπερατότητας
Επικοινωνία: Ειρήνη Χριστοδούλου
Κατασκευαστής:
Ιστοσελίδα:
Έτος κτήσης:
Περιγραφή: