Κώδ.: 38
Όργανο: Πυκνόμετρο για Sceletal Density
Επικοινωνία: Ιωάννης Πασπαλιάρης
Κατασκευαστής:
Ιστοσελίδα:
Έτος κτήσης:
Περιγραφή: