Κώδ.: 40
Όργανο: Φασματόμετρο Ατομικής Εκπομπής με Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα
Επικοινωνία: Ε.Μυλωνά
Κατασκευαστής: Perkin Elmer
Ιστοσελίδα:
Έτος κτήσης:
Περιγραφή:
Τα στοιχεία του νέου αναλυτικού οργάνου χημικών αναλύσεων είναι:Φασματόμετρο Ατομικής Εκπομπής με Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer, ICP-OES)Ο τύπος του είναι Optima 8000 του οίκου Perkin Elmer.