Κώδ.: 25
Όργανο: Δειγματολήπτες εδαφικών δειγμάτων
Επικοινωνία: Ιωάννης Πασπαλιάρης
Κατασκευαστής:
Ιστοσελίδα:
Έτος κτήσης:
Περιγραφή: