Κώδ.: 26
Όργανο: Συσκευή μέτρησης διαπερατότητας
Επικοινωνία: Ιωάννης Πασπαλιάρης
Κατασκευαστής:
Ιστοσελίδα:
Έτος κτήσης:
Περιγραφή: