Κώδ.: 27
Όργανο: Κελιά υγρασίας κατά ASTM D5744-96
Επικοινωνία: Ιωάννης Πασπαλιάρης
Κατασκευαστής:
Ιστοσελίδα:
Έτος κτήσης:
Περιγραφή: