Κώδ.: 28
Όργανο: Στήλες για κινητικές δοκιμές εκχυλισιμότητας
Επικοινωνία: Ιωάννης Πασπαλιάρης
Κατασκευαστής:
Ιστοσελίδα:
Έτος κτήσης:
Περιγραφή: