Κώδ.: 29
Όργανο: Συσκευές μέτρησης οξύτητας σε διαλύματα και πολφούς (pH-meters)
Επικοινωνία: Ιωάννης Πασπαλιάρης
Κατασκευαστής:
Ιστοσελίδα:
Έτος κτήσης:
Περιγραφή: