Κώδ.: 30
Όργανο: Κλίβανοι ξήρανσης
Επικοινωνία: Ιωάννης Πασπαλιάρης
Κατασκευαστής:
Ιστοσελίδα:
Έτος κτήσης:
Περιγραφή: