Κώδ.: 32
Όργανο: Συσκευή μέτρησης TCLP
Επικοινωνία: Ιωάννης Πασπαλιάρης
Κατασκευαστής:
Ιστοσελίδα:
Έτος κτήσης:
Περιγραφή: