Αναλυτική Παρουσίαση Έργου

 

Τίτλος:
Πλήρης Τίτλος: Ανάπτυξη προσομοιωτή υδρομεταλλουργικών διεργασιών.
Πρόγραμμα: ΓΓΕΤ και ΛΑΡΚΟ
Έναρξη: 1991 Διάρκεια: Προυπολογισμός:
Επ._Υπεύθυνος:
Ιστοσελίδα:
Περιγραφή