Αναλυτική Παρουσίαση Έργου

 

Τίτλος:
Πλήρης Τίτλος: Ανάπτυξη τεχνολογίας για την κατεργασία βαιμιτικών/διασπορικών βωξιτών.
Πρόγραμμα: ΓΓΕΤ και Βωξίτες Παρνασσού
Έναρξη: 1996 Διάρκεια: Προυπολογισμός:
Επ._Υπεύθυνος:
Ιστοσελίδα:
Περιγραφή