Αναλυτική Παρουσίαση Έργου

 

Τίτλος:
Πλήρης Τίτλος: Innovative industrial technologies for the rehabilitation of land contaminated from polymetallic sulphide mining and processing operations.
Πρόγραμμα: EC Brite-Euram III
Έναρξη: 1996 Διάρκεια: Προυπολογισμός:
Επ._Υπεύθυνος:
Ιστοσελίδα:
Περιγραφή