Αναλυτική Παρουσίαση Έργου

 

Τίτλος:
Πλήρης Τίτλος: Precipitation and calcination of monohydrate alumina from the Bayer process liquors.
Πρόγραμμα: EC Brite-Euram III
Έναρξη: 1998 Διάρκεια: Προυπολογισμός:
Επ._Υπεύθυνος:
Ιστοσελίδα:
Περιγραφή