Αναλυτική Παρουσίαση Έργου

 

Τίτλος:
Πλήρης Τίτλος: An innovative process for the production of high surface area materials from natural acid clays and bentonite by organic acid treatment.
Πρόγραμμα: Brite-Euram
Έναρξη: 1998 Διάρκεια: Προυπολογισμός:
Επ._Υπεύθυνος:
Ιστοσελίδα:
Περιγραφή